Günümüz dünyasında sektör bağımsız her iş kolu için rekabet çok daha agresif hale gelirken, dijitalleşme ve endüstri 4.0 olanakları işletme maliyetlerini düşürerek verim artışlarına destek olmaktadır. Çoğu zaman ihtiyaç duyulan bu tarz teknolojik imkanların yüksek maliyetlerde olması, küçük ve orta ölçekli işletmeleri teknolojik gelişmelerden mahrum bırakmakla beraber büyük ölçekteki işletmeler için istenmeyen iş yüklerinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

OMAC Bilişim A.Ş. tarafından geliştirilen ARIo, bu tarz ihtiyaçları sade ve net bir şekilde belirledikten sonra, farklı ölçekteki işletmeler için, uygun maliyet avantajı sunmaktadır.


Bu durum, büyük ölçekteki işletmelere hız, esneklik ve maliyet avantajı sunarken, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin dijitalleşmesine ve teknolojik alt yapılardan yararlanmasına olanak sağlamaktadır.